Hotline : 091 222 7705 - 024 3868 1362 - 024 3554 2610 . . . . . . .

Đề cương chương trình

+---Đề cương các môn chuyên ngành

|   |   ET401_Duong_truyen_va_anten.PDF

|   |   ET402_He_thong_vien_thong.PDF

|   |   ET403_KT_phan_mem_ung_dung.PDF

|   |   ET404_Kien_Truc_May_Tinh.PDF

|   |   ET405_Ky_thuat_Thong_tin_quang.PDF

|   |   ET406_Thong_tin_di_dong.PDF

|   |   ET407_Mang_may_tinh.PDF

|   |   ET408_Dien_tu_cong_suat.PDF

|   |   ET409_He_dieu_hanh.PDF

|   |   ET411_MANG_KHONG_DAY.PDF

|   |   ET412_Ky_thuat_Cam_bien.PDF

|   |   

|   +---Đề cương các môn chuyên ngành-thực hành

|   |       ET211_Lap_Trinh_Huong_Doi_Tuong.PDF

|   |       ET304_Do_an_1_Thiet_ke_mach_tuong_tu.PDF

|   |       ET305_Do_An_2_Thiet_Ke_Mach_So.PDF

|   |       ET305_Do_an_2_Thiet_ke_mach_so_EN.PDF

|   |       

|   \---Đề cương các môn chuyên ngành tự chọn

|           ET4501_Ky_Thuat_Audio_Video.PDF

|           ET4502_Lap_Trinh_Vi_Mach.PDF

|           ET4503_KY_THUAT_SIEU_CAO_TAN.PDF

|           ET4504_THIET_KE_THIET_BI_DO.PDF

|           ET4601_Da_phuong_tien(Multimedia).PDF

|           ET4602_He_thong_nhung.PDF

|           ET4603_KY_THUAT_VE_TINH.PDF

|           ET4604_MANG_CAM_BIEN.PDF

|           

+---Đề cương các môn cơ sở ngành

|   |   ET201_Ky_thuat_dien.PDF

|   |   ET201_Ngon_Ngu_Lap_Trinh.PDF

|   |   ET202_Tin_hieu_va_dieu_che.PDF

|   |   ET204_Cau_kien_dien_tu.PDF

|   |   ET206_TRUONG_VA_SONG_DIEN_TU.PDF

|   |   ET207_Ky_khuat_so_va_mach_logic.PDF

|   |   ET208_Ky_thuat_mach.PDF

|   |   ET209_Do_luong_dien_tu.PDF

|   |   ET210_KT_Vi_xu_ly.PDF

|   |   ET306_Lap_trinh_ung_dung.PDF

|   |   

|   \---Đề cương các môn cơ sở ngành - thực hành

|           ET301_Thuc_hanh_may_tinh.PDF

|           ET302_Thuc_hanh_dien_tu_1.PDF

|           ET303_Thuc_hanh_dien_tu_2_.PDF

|           

+---Đề cương các môn đại cương

|       EC201_Nguyen_ly_kinh_te.PDF

|       EC202_Quan_tri_hoc.PDF

|       EN201_Tieng_Anh_chuyen_nganh.PDF

|       MA100_Dai_so.PDF

|       MA101_Giai_tich_1.PDF

|       MA101_Giai_tich_2.PDF

|       MA103__Xac_suat_thong_ke.PDF

|       MA104_Phuong_phap_tinh.PDF

|       PH101_Vat_ly_1.PDF

|       PH102_Vat_ly_2.PDF

|       Phap_luat_DC.PDF

|       SK_101_TinDaiCuong.PDF

|       Tieng_Anh_co_ban_1.PDF

|       Tieng_Anh_co_ban_2.PDF

|       Tieng_Anh_co_ban_3.PDF

|       

\---

 

Thư viện điện tử

E-learning

Forum

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com