Hotline : 091 222 7705 - 024 3868 1362 - 024 3554 2610 . . . . . . .

Video tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên

Các video tài liệu tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông được đăng trên Website với tên miền giaoducgiaothong.edu.vn

I. CHUYÊN ĐỀ 1: QUY TẮC THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

1. Hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ

2. Quy tắc tham gia giao thông đường bộ

3. Ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông

II. CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM KHI THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

1. Các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông đường bộ

2. Kỹ năng tham gia giao thông đường bộ an toàn

3. Kỹ năng tham gia giao thông đường sắt

4. Phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi tham gia giao thông

III. CHUYÊN ĐỀ 3: KỸ NĂNG ĐIỀU KHIỂN MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

1. Chọn và đội mũ bảo hiểm an toàn

2. Kiểm tra phương tiện hàng ngày

3. Tư thế lái xe gắn máy an toàn

4. Kỹ thuật cua vòng khi điều khiển xe gắn máy

5. Kỹ thuật phanh gấp khi lái xe gắn máy

IV. CHUYÊN ĐỀ 4: KỸ NĂNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY AN TOÀN

1. Lên xuống phương tiện thủy

2. Chú ý an toàn khi ngồi trên phương tiện thủy

3. Hướng dẫn mặc áo phao đúng cách

4. Lưu ý khi xảy ra tai nạn giao thông đường thủy

V. CHUYÊN ĐÈ 5: KỸ NĂNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG AN TOÀN

1. Chuẩn bị trước khi lên sân bay

2. Đến sân bay và lên máy bay

3. Hướng dẫn an toàn trong quá trình bay

4. Lưu ý khi xảy ra trường hợp khẩn cấp trên máy bay:

5. Lưu ý khi máy bay hạ cánh

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com