Đăng ký trực tuyến dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2021

Link đăng ký trực tuyến dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2021 [update 1-6-2021 - gia hạn thời gian nộp hồ sơ ]

https://hou.edu.vn/tin-tuc/702/dang-ky-truc-tuyen-du-thi-tuyen-sinh-dao-tao-thac-si-nam-2021.html