Hotline : 091 222 7705 - 024 3868 1362 - 024 3554 2610 . . . . . . .

Lịch thi học ký II năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN DÀNH CHO SINH VIÊN GIỮA VÀ CUỐI KHÓA HỆ CHÍNH QUY”

Thực hiện theo công văn số 52/KH - ĐHM ngày 31/03/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân, sinh viên” dành cho sinh viên hệ chính quy giữa khóa và cuối khóa năm 2017;

Căn cứ vào kế hoạch của Khoa,  Khoa CN Điện tử - Thông tin xây dựng “Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” như sau:

 

Ngày thực hiện

Nội dung

Lớp

Người thực hiện

Ngày  10/04

- Xây dựng kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên”

 

K16, K17, K18

Vũ Thị Phương Hoa

Ngày 11/04-20/04

- Thông báo gửi sinh viên các lớp;

- Làm danh sách sinh viên tham dự;

 

Nguyễn Thu Thủy

Phạm Thị Lê Huyền

Ngày 25, 27/04

8h00 – 9h30

- Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

K18

(2015 – 2019)

K17

(2014 – 2018)

Phòng CTCT & SV mời giảng viên

Ngày 25, 27/04

9h45 – 11h15

- Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm 2016-2017, học tập các chuyên đề chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến sinh viên;

- Phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, an toàn xã hội cho sinh viên;

 

K18

(2015 – 2019)

K17

(2014 – 2018)

Phòng CTCT & SV mời giảng viên

Ngày 26/04

8h00 – 09h30

- Các nội dung kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội;

- Học tập nội dung các Bộ Luật (lao động, công chức, viên chức…)

 

K16

(2013 – 2017)

Phòng CTCT & SV mời giảng viên

Ngày 26/04

9h45 – 11h15

- Trang bị một số kiến thức về việc làm, kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả;

- Định hướng chương trình khởi nghiệp cho sinh viên.

 

 

K16

(2013 – 2017)

Khoa CN Điện tử - Thông tin

 

Nơi nhận:

- CTCT&SV (để b/c);

- Các đ/c GVCN, CVHT (để t/h);

- Lưu VP.

 

KHOA CN ĐIỆN TỬ-THÔNG TIN

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com