Hotline : 091 222 7705 - 024 3868 1362 - 024 3554 2610 . . . . . . .

Đối tác

ĐỐI TÁC

LOGO

KÝ KẾT

LỢI ÍCH

SINH VIÊN

FPT SOFTWARE

 

 

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Viện Đại học Mở và FSOFT

- Được tham gia các buổi workshop, định hướng nghề nghiệp và các seminrar công nghệ do FSOFT & Khoa tổ chức

- Được tham gia thực tập, kiến tập

- Được tuyển dụng vào làm việc

- Được tham gia bồi dưỡng nâng cao và tham gia chương trình Kỹ sư Cầu nối để được làm việc tại Nhật Bản

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ NPT

 

 

Biên bản hợp tác giữa NPT và Viện Đại học Mở

- Được tham gia các buổi workshop, định hướng nghề nghiệp và các seminrar công nghệ do công ty & Khoa tổ chức

- Được tham gia thực tập, kiến tập

- Được tuyển dụng vào làm việc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VTCE

 

Biên bản hợp tác giữa Viện Đại học Mở và VTC Academy

- Được tham gia các buổi workshop, định hướng nghề nghiệp và các seminrar công nghệ do VTCE & Khoa tổ chức

- Được tham gia các khóa học do 2 bên đồng tổ chức với mức học phí ưu đãi 

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CDIT

 

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Viện Đại học Mở và CDIT

- Được tham gia thực tập, kiến tập

- Được tuyển dụng vào làm việc

- Được tham gia các khóa học do 2 bên đồng tổ chức với mức học phí ưu đãi

CÔNG TY FIVE 9 VIỆT NAM   

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Viện Đại học Mở và FIVE9

 

- Được tham gia các buổi workshop, định hướng nghề nghiệp và các seminrar công nghệ do FIVE9 & Khoa tổ chức

- Được tham gia đào tạo các công nghệ nền tảng của IBM miễn phí

- Được tham gia thực tập, kiến tập

- Được cung cấp các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ học tập và NCKH trong khuôn khổ các dự án do 2 bên đồng triển khai

Thư viện điện tử

E-learning

Forum

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com