Hotline : 091 222 7705 - 024 3868 1362 - 024 3554 2610 . . . . . . .

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐỐI THOẠI SINH VIÊN CẤP KHOA 2017

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐỐI THOẠI SINH VIÊN CẤP KHOA 2017

Thực hiện tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2016-2017, nhằm mục đích tạo kênh thông tin và diễn đàn trao đổi giữa Lãnh đạo Viện với học viên, sinh viên, giúp Nhà trường kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người học, Khoa CN Điện tử - Thông tin tổ chức buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa với sinh viên, nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa:

- Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động, góp phần thực hiện tốt quy định tổ chức và quản lý của Viện Đại học Mở Hà Nội;

- Đánh giá những việc đã làm được trong công tác quản lý, đào tạo của Khoa qua đó góp ý để công tác quản lý, đào tạo, phục vụ người học tốt hơn;

- Tạo kênh thông tin, diễn đàn trao đổi giữa Ban Chủ nhiệm Khoa với sinh viên, giúp Ban Chủ nhiệm Khoa kịp thời nắm bắt được diễn biến tư tưởng và mối quan tâm của sinh viên;

- Thu thập, tổng hợp các ý kiến, đề xuất của sinh viên gửi lên cấp Nhà trường.

II. Thành phần tham dự buổi đối thoại

- Ban chủ nhiệm Khoa;

- Đại diện lãnh đạo phòng CTCT&SV

- Cố vấn học tập các Lớp - Khóa;

- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên;

- Đại biểu là sinh viên các Lớp - Khóa K16, 17, 18,1 9 và sinh viên được triệu tập.

III. Địa điểm thực hiện: Cơ sở Đào tạo của Khoa CN Điện tử - Thông tin, số 26 Phố Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội

IV. Công tác tổ chức lấy ý kiến sinh viên

Tổ chức đối thoại sinh viên với Khoa theo hình thức phân cấp từ dưới lên, bầu chọn đại biểu đi dự đối thoại cấp trên.

1. Tổ chức theo lớp hành chính

- Cố vấn học tập & chủ nhiệm các lớp trong Khoa họp lớp và triển khai việc lấy ý kiến sinh viên, lên kế hoạch và tổ chức đối thoại ở cấp lớp và cấp Khoa.

+ Sinh viên lớp đang theo học tại Khoa.

2. Tổ chức đối thoại cấp Khoa

- Tại cấp Khoa, thành phần tham dự bao gồm BCN Khoa, Cố vấn học tập, toàn thể đại biểu, sinh viên được triệu tập (10 sinh viên tiêu biểu/lớp) và đại diện lãnh đạo Nhà trường.

- Sau khi tổ chức đối thoại cấp Khoa, căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, Khoa bầu chọn đại diện học viên, sinh viên tham dự đối thoại cấp trường.

- Các nội dung đối thoại cấp Khoa sẽ được thông tin công khai trên hệ thống website của Khoa (www.feit.hou.edu.vn).

V. Kế hoạch thực hiện

Ngày

Nội dung thực hiện

Thành phần

 

10-03 đến 07-04

-         Lên kế hoạch tổ chức đối thoại cấp Khóa/ Lớp/ Chi Đoàn

-      Chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập, bí thư Đoàn thanh niên

 

11-04

-         Từ 08h30:Đối thoại với lớp K16 – P301

-         Từ 10h: K17 – P301

-      Chủ nhiệm lớp, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa, Bí thư đoàn thanh niên và toàn thể sinh viên của lớp.

 

11-04

-         Từ 14h00: Đối thoại với lớp K18 – P301

-         Từ 15h00: Đối thoại với lớp K19 – P301

-  Chủ nhiệm lớp, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa, Bí thư liên chi đoàn và toàn thể sinh viên của lớp.

 

21-04

-         Tổ chức đối thoại cấp Khoa từ 9h00 – P301

- Ban Chủ nhiệm Khoa, Đại diện lãnh đạo phòng CTCT&SV, các chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập Bí thư liên chi đoàn và đại diện sinh viên các lớp.

 

Nơi nhận:

- CTCT&SV (để b/c);

- Các đ/c GVCN, CVHT (để t/h);

- Lưu VP.

 

KHOA CN ĐIỆN TỬ-THÔNG TIN

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com