Hotline : 091 222 7705 - 024 3868 1362 - 024 3554 2610 . . . . . . .

Chúc mừng năm mới

Trường Đại học Mở Hà Nội là tư thục, bán công hay công lập?

Trường Đại học Mở Hà Nội là tư thục, bán công hay công lập?

 

Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập ngày 03/11/1993 theo quyết định 535/Ttg của

Thủ tướng chính phủ.Viện Đại học Mở Hà Nội là trường đại học công lập hoạt động

trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bộ giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com