Hotline : 091 222 7705 - 024 3868 1362 - 024 3554 2610 . . . . . . .

Đề cương các môn học Chuyên ngành

 


TT

Đ/K

MÃ HỌC PHẦN

MÔN HỌC

Số

Tỷ lệ

Tỷ lệ

Số TC

Ghi chú

Tiên quyết

TC

LT

TH

Tự học

                 

2.2.

Chuyên ngành

 

33

 

 

 

 

 

ET206

ET401

Đường truyền và Anten

3

100%

 

6

 

 

ET207

ET402

Hệ thống viễn thông

3

100%

 

6

 

 

ET202

ET403

Kỹ thuật chuyển mạch

3

100%

 

6

 

 

ET210

ET404

Kiến trúc máy tính

2

100%

 

4

 

 

ET205

ET405

Thông tin quang

2

100%

 

4

 

 

ET403

ET406

Thông tin di động

3

100%

 

6

 

 

ET404

ET407

Mạng máy tính

3

100%

 

6

 

 

ET208

ET408

Điện tử công suất

2

100%

 

4

 

 

ET210

ET409

Hệ điều hành

2

100%

 

4

 

 

 

Tự chọn theo định hướng

4

 

 

 

 

 

 

 

Hướng 1

 

 

 

 

 

 

 

ET4501

Kỹ thuật Audio - Video

2

100%

 

4

Tự chọn1

 

ET205

ET4601

Đa phương tiện (Multimedia)

2

100%

 

4

Tự chọn1

 

 

 

Hướng 2

 

 

 

 

 

 

ET210

ET4502

Lập trình vi mạch

2

100%

 

4

Tự chọn2

 

ET210

ET4602

Hệ thống nhúng

2

100%

 

4

Tự chọn2

 

 

 

Hướng 3

 

 

 

 

 

 

ET401

ET4503

Kỹ thuật siêu cao tần

2

100%

 

4

Tự chọn3

 

ET4503

ET4603

Thông tin vệ tinh

2

100%

 

4

Tự chọn3

 

 

Thực hành

6

 

 

 

 

 

ET208

ET304

Đồ án 1 - Thiết kế mạch tương tự

2

10%

90%

4

 

 

ET207

ET305

Đồ án 2 - Thiết kế mạch số

2

10%

90%

4

 

 

 

ET306

Lập trình ứng dụng

2

10%

90%

4

 

2.3.

Thực tập, đồ án

 

17

 

 

 

 

 

 

ET421

Thực tập tốt nghiệp

5

 

100%

10

 

 

ET421

ET422

Đồ án tốt nghiệp

12

 

100%

24

 

 

Tổng khối lượng toàn khóa học 

143

 

 

 

 

                   

 

Thư viện điện tử

E-learning

Forum

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com