Hotline : 091 222 7705 - 024 3868 1362 - 024 3554 2610 . . . . . . .

Đề cương các môn Ngoại ngữ

 


TT

Đ/K

MÃ HỌC PHẦN

MÔN HỌC

Số

Tỷ lệ

Tỷ lệ

Số TC

Ghi chú

Tiên quyết

TC

LT

TH

Tự học

1.5.

Ngoại ngữ

 

13

 

 

 

 

 

 

EN101

Tiếng Anh cơ bản A1

3

 

100%

4

 

 

EN101

EN102

Tiếng Anh cơ bản A2

3

 

100%

4

 

 

EN102

EN103

Tiếng Anh cơ bản B1

3

 

100%

4

 

 

EN103

EN201

Tiếng Anh chuyên ngành 1

2

 

100%

4

 

 

EN201

EN202

Tiếng Anh chuyên ngành 2

2

 

100%

4

 

                   

 

 

Thư viện điện tử

E-learning

Forum

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com