Hotline : 091 222 7705 - 024 3868 1362 - 024 3554 2610 . . . . . . .

Đề cương các môn Khoa học cơ bản và toán

 


TT

Đ/K

MÃ HỌC PHẦN

MÔN HỌC

Số

Tỷ lệ

Tỷ lệ

Số TC

Ghi chú

Tiên quyết

TC

LT

TH

Tự học

1.4.

Khoa học cơ bản và toán

27

 

 

 

 

 

 

MA100

Đại số

3

100%

 

6

 

 

 

MA101

Giải tích 1

3

100%

 

6

 

 

MA101

MA102

Giải tích 2

4

100%

 

8

 

 

MA102

MA103

Xác suất thống kê

2

100%

 

4

 

 

MA102

MA104

Phương pháp tính

2

100%

 

4

 

 

 

PH101

Lý 1

2

100%

 

4

 

 

PH101

PH102

Lý 2

3

100%

 

6

 

 

 

LA101

Pháp luật đại cương

2

100%

 

4

 

 

 

SK102

Kỹ năng soạn thảo văn bản

2

70%

30%

4

 

 

 

EC101

Các nguyên lý kinh tế

2

100%

 

4

 

 

 

EC102

Quản trị hoc

2

100%

 

4

 

                   

 

 

Thư viện điện tử

E-learning

Forum

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com