Hotline : 091 222 7705 - 024 3868 1362 - 024 3554 2610 . . . . . . .

Đề cương các môn học Cơ sở ngành

 


TT

Đ/K

MÃ HỌC PHẦN

MÔN HỌC

Số

Tỷ lệ

Tỷ lệ

Số TC

Ghi chú

Tiên quyết

TC

LT

TH

Tự học

2.1.

Cơ sở ngành

 

40

 

 

 

 

 

 

EE201

Kỹ thuật điện

2

100%

 

4

 

 

 

ET201

Ngôn ngữ lập trình - Cấu trúc dữ liệu

3

70%

30%

6

 

 

MA102

ET202

Tín hiệu và điều chế

3

100%

 

6

 

 

 

ET203

Lý thuyết mạch

3

100%

 

6

 

 

PH102

ET204

Cấu kiện điện tử

3

100%

 

6

 

 

ET203

ET205

Xử lý số tín hiệu

3

100%

 

6

 

 

PH102

ET206

Trường và sóng điện từ

2

100%

 

4

 

 

MA100
ET204

ET207

Kỹ thuật số và mạch logic

3

100%

 

6

 

 

ET204

ET208

Kỹ thuật mạch

3

100%

 

6

 

 

ET208

ET209

Đo lường điện tử

3

100%

 

6

 

 

ET207

ET210

Kỹ thuật vi xử lý

3

100%

 

6

 

 

 

ET211

Lập trình hướng đối tượng

3

70%

30%

6

 

 

 

Thực hành

6

 

 

 

 

 

 

ET301

Thực hành máy tính

2

10%

90%

4

 

 

 

ET302

Thực hành điện tử 1

2

10%

90%

4

 

 

 

ET303

Thực hành điện tử 2

2

10%

90%

4

 

Thư viện điện tử

E-learning

Forum

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com