Hotline : 091 222 7705 - 024 3868 1362 - 024 3554 2610 . . . . . . .

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT HỌC BỔNG HỌC KỲ I, II NĂM HỌC 2016 - 2017

             
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT HỌC BỔNG
HỌC KỲ I, II  NĂM HỌC 2016 - 2017    
 
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Niên khóa Điểm học tập Điểm
rèn luyện
Học bổng
loại
Số tiền
Học kỳ I
1 Nguyễn Thị Phương Thảo 21/01/1995 K16-B 2013-2017 9.31 87 Giỏi 4.345.000
2 Nguyễn Văn Chung 29/12/1995 K16-A 2013-2017 9.13 92 Xuất sắc 5.135.000
3 Nguyễn Hải Duy 05/10/1995 K16-B 2013-2017 9.13 86 Giỏi 4.345.000
4 Nguyễn Thị Thuỳ Thơm 28/04/1995 K16-B 2013-2017 9.06 87 Giỏi 4.345.000
5 Trần Thị Huế 08/04/1994 K16-B 2013-2017 9.05 87 Giỏi 4.345.000
6 Nguyễn Phú Hưng 12/10/1996 K17-C 2014 - 2018 8.78 96 Giỏi 4.345.000
7 Tạ Thị Phượng 23/09/1996 K17-B 2014 - 2018 8.69 82 Giỏi 4.345.000
8 Hoàng Trung Anh 17/04/1996 K17-C 2014 - 2018 8.64 85 Giỏi 4.345.000
9 Trần Thị Sinh Thư 23/08/1996 K17-C 2014 - 2018 8.64 80 Giỏi 4.345.000
10 Vũ Đình Tuấn 29/05/1996 K17-C 2014 - 2018 8.57 89 Giỏi 4.345.000
11 Lưu Quang Huy 09/12/1996 K17-B 2014 - 2018 8.55 97 Giỏi 4.345.000
12 Đỗ Thị Thảo 21/10/1995 K17-C 2014 - 2018 8.49 82 Giỏi 4.345.000
13 Dương Văn Đạt 20/11/1995 K17-C 2014 - 2018 8.42 86 Giỏi 4.345.000
14 Nguyễn Đình Chiến 15/01/1996 K17-B 2014 - 2018 8.41 81 Giỏi 4.345.000
15 Đinh Thế Công 22/02/1995 K17-C 2014 - 2018 8.37 89 Giỏi 4.345.000
16 Đỗ Ngọc Hồng 16/05/1996 K17-B 2014 - 2018 8.35 81 Giỏi 4.345.000
17 Lê Quang Điệp 03/05/1995 K17-C 2014 - 2018 8.34 82 Giỏi 4.345.000
18 Bùi Kim Phương 11/12/1997 K18-C 2015 - 2019 7.45 81 Khá 3.950.000
19 Phạm Văn Duy 24/03/1996 K18-C 2015 - 2019 7.37 76 Khá 3.950.000
20 Nguyễn Tuấn Anh 28/02/1996 K18-C 2015 - 2019 7.36 81 Khá 3.950.000
21 Nguyễn Thị Vân 01/08/1997 K18-A 2015 - 2019 7.33 76 Khá 3.950.000
22 Phạm Quang Chung 08/07/1997 K18-A 2015 - 2019 7.30 76 Khá 3.950.000
23 Trần Mỹ Linh 07/01/1997 K18-C 2015 - 2019 7.26 84 Khá 3.950.000
24 Chu Vĩnh Trung 18/03/1993 K18-C 2015 - 2019 7.21 81 Khá 3.950.000
25 Nguyễn Văn Công 03/09/1996 K18-C 2015 - 2019 7.18 81 Khá 3.950.000
26 Nguyễn Thị Hạnh 02/02/1997 K18-A 2015 - 2019 7.06 76 Khá 3.950.000
27 Nguyễn Thị Hoa 24/01/1998 K19-B 2016-2020 7.61 75 Khá 3.950.000
28 Nguyễn Đức Độ 27/09/1998 K19-B 2016-2020 7.21 82 Khá 3.950.000
29 Lê Thu Uyên 12/07/1998 K19-A 2016-2020 7.15 76 Khá 3.950.000
30 Nguyễn Mạnh Cường 07/08/1998 K19-A 2016-2020 7.15 76 Khá 3.950.000
31 Vũ Văn Dương 31/10/1998 K19-A 2016-2020 7.13 84 Khá 3.950.000
32 Nguyễn Thị Hoài 04/03/1998 K19-B 2016-2020 7.09 74 Khá 3.950.000
33 Nguyễn Văn Trường 12/04/1998 K19-A 2016-2020 7.04 76 Khá 3.950.000
Học kỳ II
1 Tạ Thị Phượng 23/09/1996 K17-B 2014 - 2018 9.22 82 Giỏi 4.345.000
2 Đinh Thế Công 22/02/1995 K17-C 2014 - 2018 9.17 89 Giỏi 4.345.000
3 Nguyễn Phú Hưng 12/10/1996 K17-C 2014 - 2018 9.06 96 Xuất sắc 5.135.000
4 Nguyễn Trí Sang 09/10/1995 K17-C 2014 - 2018 9.03 85 Giỏi 4.345.000
5 Hoàng Trung Anh 17/04/1996 K17-C 2014 - 2018 8.95 85 Giỏi 4.345.000
6 Nguyễn Đình Chiến 15/01/1996 K17-B 2014 - 2018 8.94 81 Giỏi 4.345.000
7 Lưu Quang Huy 09/12/1996 K17-B 2014 - 2018 8.92 97 Giỏi 4.345.000
8 Vũ Đình Tuấn 29/05/1996 K17-C 2014 - 2018 8.89 89 Giỏi 4.345.000
9 Nguyễn Thị Tuyết 06/04/1996 K17-C 2014 - 2018 8.78 82 Giỏi 4.345.000
10 Nguyễn Thị Hảo 03/09/1996 K17-B 2014 - 2018 8.77 83 Giỏi 4.345.000
11 Nguyễn Thị Vân 01/08/1997 K18-A 2015 - 2019 8.36 81 Giỏi 4.345.000
12 Phạm Văn Duy 24/03/1996 K18-C 2015 - 2019 8.09 83 Giỏi 4.345.000
13 Nguyễn Văn Công 03/09/1996 K18-C 2015 - 2019 8.06 83 Giỏi 4.345.000
14 Nguyễn Thị Hạnh 02/02/1997 K18-A 2015 - 2019 8.05 83 Giỏi 4.345.000
15 Phạm Quang Chung 08/07/1997 K18-A 2015 - 2019 8.02 82 Giỏi 4.345.000
16 Nguyễn Tuấn Anh 28/02/1996 K18-C 2015 - 2019 8.02 83 Giỏi 4.345.000
17 Nguyễn Quốc Cường 06/11/1997 K18-A 2015 - 2019 7.97 82 Khá 3.950.000
18 Nguyễn Thị Thuý 26/10/1997 K18-C 2015 - 2019 7.97 82 Khá 3.950.000
19 Phan Văn Đạt 10/08/1997 K18-A 2015 - 2019 7.92 82 Khá 3.950.000
20 Trần Mỹ Linh 07/01/1997 K18-C 2015 - 2019 7.87 90 Khá 3.950.000
21 Nguyễn Thị Hoài 04/03/1998 K19-B 2016 - 2020 8.21 81 Giỏi 4.345.000
22 Lê Thu Uyên 12/07/1998 K19-A 2016 - 2020 8.12 83 Giỏi 4.345.000
23 Phạm Thị Hoàn 07/03/1998 K19-B 2016 - 2020 7.87 75 Khá 3.950.000
24 Tạ Huyền Trang 04/05/1998 K19-A 2016 - 2020 7.82 82 Khá 3.950.000
25 Hoàng Thị Hồng Ngát 20/06/1998 K19-A 2016 - 2020 7.81 82 Khá 3.950.000
26 Vũ Văn Dương 31/10/1998 K19-A 2016 - 2020 7.77 82 Khá 3.950.000
27 Lưu Mạnh Trường 24/07/1998 K19-A 2016 - 2020 7.77 82 Khá 3.950.000
28 Nguyễn Đức Độ 27/09/1998 K19-B 2016 - 2020 7.75 82 Khá 3.950.000
29 Nguyễn Bá Anh 27/05/1998 K19-A 2016 - 2020 7.69 82 Khá 3.950.000
30 Ngô Thu Trang 12/12/1998 K19-A 2016 - 2020 7.55 82 Khá 3.950.000
31 Lê Minh Hải 22/06/1998 K19-B 2016 - 2020 7.52 88 Khá 3.950.000
                 
                 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN BẬC ĐẠI HỌC PANASONIC

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN BẬC ĐẠI HỌC PANASONIC

Điều kiện tham gia:

• Là công dân Việt Nam
• Sinh viên đang theo học chính quy các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ tại các trường đại học tại Việt Nam
• Thành tích học tập đáp ứng một trong hai điều kiện sau :
-Đối với sinh viên giỏi : Có tổng điểm trung bình tích lũy các năm học đại học : từ 8.0 ( theo thang điểm 10) hoặc 3,2 ( theo thang điểm 4) trở lên
-Đối với sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn : có tổng điểm trung bình tích lũy các năm học đại học : từ 7,0 ( theo thang điểm 10) hoặc 2,5 ( theo thang điểm 4) trở lên. Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn với tổng thu nhập dưới 42 triệu VND/ năm
• Sau khi nhận học bổng Panasonic, KHÔNG nhận sự hỗ trợ tài chính (học bổng, tài trợ…) từ bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào
• Tại thời điểm nộp hồ sơ không phải là sinh viên năm cuối

Số lượng học bổng: 8 

Nội dung học bổng:

• 30,000,000 VNĐ / 1 năm học
• Học bổng sẽ được tiếp tục trao vào các năm học tiếp theo đến khi sinh viên nhận học bổng tốt nghiệp đại học nếu sinh viên đáp ứng được tiêu chuẩn của chương trình như trong Bản thỏa thuận

Hồ sơ dự tuyển:

1. Đơn xin cấp học bổng ( Mẫu 1), tải Mẫu 1 tại đây
2. Thư giới thiệu của Khoa/Trường Đại học (Mẫu 2), tải Mẫu 2 
tại đây
3. Bảng điểm của tất cả các năm học ( có xác nhận của nhà trường)
4. Bản sao có công chứng các văn bằng,giấy khen, giấy chứng nhận các giải thưởng (nếu có)
5. 01 (một) bản sao CMT hoặc hộ chiếu
6. 02 (hai) ảnh 4x6 (được chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây)
7. Đối với trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hồ sơ yêu cầu thêm: Giấy tờ chứng minh tổng thu nhập gia đình dưới 42 triệu VND/ năm ( hoặc 3,5 triệu VND/tháng) từ địa phương hoặc bản sao có công chứng sổ hộ nghèo/ hộ cận nghèo

Cách thức nộp hồ sơ dự tuyển ( một trong hai cách thức sau):

• Nộp hồ sơ về Văn phòng Học bổng Panasonic Việt Nam 
• Nộp hồ sơ trực tuyến qua email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( nén hồ sơ dưới định dạng zip hoặc rar trước khi gửi)

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 25/5/2017

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Văn phòng học bổng Panasonic Việt Nam
Công ty TNHH Panasonic Việt Nam
Địa chỉ: Lô J1-J2, Khu công nghiệp Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 04-3955-0111, số máy lẻ: 1310

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.'; document.getElementById('cloak23315').innerHTML += ''+addy_text23315+'<\/a>'; //-->

Fanpage: https://www.facebook.com/risupiavietnam

Website: http://www.panasonic.com/vn/corporate/sustainability.html

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN DÀNH CHO SINH VIÊN GIỮA VÀ CUỐI KHÓA HỆ CHÍNH QUY”

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN DÀNH CHO SINH VIÊN GIỮA VÀ CUỐI KHÓA HỆ CHÍNH QUY”

Thực hiện theo công văn số 52/KH - ĐHM ngày 31/03/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân, sinh viên” dành cho sinh viên hệ chính quy giữa khóa và cuối khóa năm 2017;

Căn cứ vào kế hoạch của Khoa,  Khoa CN Điện tử - Thông tin xây dựng “Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” như sau:

 

Ngày thực hiện

Nội dung

Lớp

Người thực hiện

Ngày  10/04

- Xây dựng kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên”

 

K16, K17, K18

Vũ Thị Phương Hoa

Ngày 11/04-20/04

- Thông báo gửi sinh viên các lớp;

- Làm danh sách sinh viên tham dự;

 

Nguyễn Thu Thủy

Phạm Thị Lê Huyền

Ngày 25, 27/04

8h00 – 9h30

- Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

K18

(2015 – 2019)

K17

(2014 – 2018)

Phòng CTCT & SV mời giảng viên

Ngày 25, 27/04

9h45 – 11h15

- Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm 2016-2017, học tập các chuyên đề chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến sinh viên;

- Phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, an toàn xã hội cho sinh viên;

 

K18

(2015 – 2019)

K17

(2014 – 2018)

Phòng CTCT & SV mời giảng viên

Ngày 26/04

8h00 – 09h30

- Các nội dung kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội;

- Học tập nội dung các Bộ Luật (lao động, công chức, viên chức…)

 

K16

(2013 – 2017)

Phòng CTCT & SV mời giảng viên

Ngày 26/04

9h45 – 11h15

- Trang bị một số kiến thức về việc làm, kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả;

- Định hướng chương trình khởi nghiệp cho sinh viên.

 

 

K16

(2013 – 2017)

Khoa CN Điện tử - Thông tin

 

Nơi nhận:

- CTCT&SV (để b/c);

- Các đ/c GVCN, CVHT (để t/h);

- Lưu VP.

 

KHOA CN ĐIỆN TỬ-THÔNG TIN

Kết quả thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh tháng 03/2017

Lịch thi học ký II năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN DÀNH CHO SINH VIÊN GIỮA VÀ CUỐI KHÓA HỆ CHÍNH QUY”

Thực hiện theo công văn số 52/KH - ĐHM ngày 31/03/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân, sinh viên” dành cho sinh viên hệ chính quy giữa khóa và cuối khóa năm 2017;

Căn cứ vào kế hoạch của Khoa,  Khoa CN Điện tử - Thông tin xây dựng “Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” như sau:

 

Ngày thực hiện

Nội dung

Lớp

Người thực hiện

Ngày  10/04

- Xây dựng kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên”

 

K16, K17, K18

Vũ Thị Phương Hoa

Ngày 11/04-20/04

- Thông báo gửi sinh viên các lớp;

- Làm danh sách sinh viên tham dự;

 

Nguyễn Thu Thủy

Phạm Thị Lê Huyền

Ngày 25, 27/04

8h00 – 9h30

- Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

K18

(2015 – 2019)

K17

(2014 – 2018)

Phòng CTCT & SV mời giảng viên

Ngày 25, 27/04

9h45 – 11h15

- Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm 2016-2017, học tập các chuyên đề chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến sinh viên;

- Phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, an toàn xã hội cho sinh viên;

 

K18

(2015 – 2019)

K17

(2014 – 2018)

Phòng CTCT & SV mời giảng viên

Ngày 26/04

8h00 – 09h30

- Các nội dung kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội;

- Học tập nội dung các Bộ Luật (lao động, công chức, viên chức…)

 

K16

(2013 – 2017)

Phòng CTCT & SV mời giảng viên

Ngày 26/04

9h45 – 11h15

- Trang bị một số kiến thức về việc làm, kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả;

- Định hướng chương trình khởi nghiệp cho sinh viên.

 

 

K16

(2013 – 2017)

Khoa CN Điện tử - Thông tin

 

Nơi nhận:

- CTCT&SV (để b/c);

- Các đ/c GVCN, CVHT (để t/h);

- Lưu VP.

 

KHOA CN ĐIỆN TỬ-THÔNG TIN

Chuyên mục phụ

Thư viện điện tử

E-learning

Forum

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com