Hotline

Tuyển sinh cao học

Hotline: 0984070889( cô Thủy), 0912227705( cô Hoa), 04.38681362

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:      24  /TB - ĐHM                                                                       Hà Nội, ngày  25  tháng 6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ  NĂM 2016

 

Căn cứ quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ ban hành theo thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, ban hành kèm theo thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại thông báo số 68/TB-BGDĐT ngày 24 tháng 2 năm 2016;

Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh trình độ Thạc sỹ năm 2016 chuyên ngành:

-         Kỹ thuật điện tử

-         Kỹ thuật viễn thông

 

I. Hình thức và thời gian đào tạo:

- Hình thức:     Chính quy tập trung 

- Thời gian đào tạo: 2 năm

II. Đối tượng và điều kiện dự tuyển:

- Là công dân nước ngoài có nguyện vọng học Thạc sỹ, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội sẽ căn cứ vào ngành đào tạo, kết quả học tập ở trình độ đại học; trình độ ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo và trình độ tiếng Việt để xét tuyển;

- Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nguyện vọng học Thạc sỹ phải có các điều kiện sau để thi tuyển:

1.  Về văn bằng:

      a. Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi (xem chi tiết tại mục 5);

      b. Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi và đã học bổ sung kiến thức theo quy định hiện hành (xem chi tiết tại mục 5) và phải có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kế toán (chỉ áp dụng cho những thí sinh đăng ký thi tuyển chuyên ngành Kế toán); 

      c. Đã tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, đã học bổ sung kiến thức theo quy định hiện hành (xem chi tiết tại mục 5) và phải có tối thiểu: 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị kinh doanh đối với thí sinh đăng ký thi tuyển chuyên ngành Quản trị kinh doanh;02 năm kinh nghiệm làm Kế toánđối với thí sinh đăng ký thi tuyển chuyên ngành Kế toán; 

d. Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành;

      đ. Những học viên dự thi chuyên ngành Ngôn ngữ Anh phải có bằng đại học các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh chính quy do các trường đại học trong cả nước cấp;

e. Những học viên dự thi chuyên ngành Ngôn ngữ Anh có bằng đại học các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh theo các hình thức đào tạo khác phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Viện Đại học Mở Hà Nội trước khi tham dự kỳ thi tuyển sinh (xem chi tiết tại mục 5).

2.   Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự.

3.   Có đủ sức khoẻ để học tập.

4.   Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Viện Đại học Mở Hà Nội.

5.  Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và các môn học bổ sung kiến thức:

 

 - Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Kỹ  thuật viễn thông và các môn học bổ sung kiến thức:

Nội dung

Ngành đào tạo trên bằng tốt nghiệp đại học

Số môn học bổ sung KT

Tên môn học

bổ sung kiến thức

 

 

Ngành đúng và

ngành phù hợp

Kỹ thuật điện, điện tử

 

 

 

 

0 môn

 

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Kỹ thuật y sinh

Kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Kỹ thuật ra đa dẫn đường, kỹ thuật mật mã

 

 

Ngành gần

Khoa học máy tính

 

Tối thiểu 3/6 môn học

(2 tín chỉ/môn)

1. Lý thuyết mạch

2. Kỹ thuật mạch

3. Kỹ thuật số & mạch logic

4. Trường và sóng điện từ

5. Thông tin  số và truyền số liệu

6. Xử lý số tín hiệu

Hệ thống thông tin

Kỹ thuật phần mềm

Truyền thông và mạng máy tính

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Kỹ thuật cơ - điện tử

Công nghệ thông tin

  

III. Các môn thi tuyển sinh, nội dung thi và dạng thức đề thi:

1. Các môn thi tuyển sinh:

Chuyên ngành

Môn điều kiện

Môn cơ bản

Môn cơ sở ngành

Kỹ thuật điện tử và Kỹ thuật viễn thông

Tiếng Anh

Mạng máy tính

Kỹ thuật điện tử

 

Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của Viện Đại học Mở Hà Nội thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được uỷ ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

d. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

(Cụ thể, theo Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển số 826/TB-BGDĐT ngày 5/8/2011, số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 và số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013 về việc công nhận năng lực khảo thí của 10 đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm có các đơn vị sau:Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Cần Thơ; Trung tâm SEAMEO RETRAC.)

Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ (điểm tối thiểu cần đạt được)

- Chứng chỉ tiếng Anh:

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

Khung Châu âu

 

3/6 (Khung VN)

 

4.5

450 PBT

133 CBT

45 IBT

 

450

Preliminary PET

Business Preliminary

 

B1

 

            - Các chứng chỉ ngoại ngữ khác (đối với chuyên ngành Ngôn ngữ Anh):

Cấp độ (CEFR)

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Nhật

3/6 (Khung VN)

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau

B1

ZD

HSK

Cấp độ 3

JLPT N4

2. Nội dung thi và dạng thức đề thi:

a. Nội dung kiến thức của đề thi phải nằm trong phạm vi đề cương ôn tập của chuyên ngành đã được Viện Đại học Mở Hà Nội phê duyệt và đã được công bố cho các thí sinh. Kiến thức của đề thi phải có khả năng bao quát được chương trình theo đề cương ôn tập.

b. Số lượng các câu hỏi của mỗi đề thi trong bộ đề của từng chuyên ngành phải giống nhau và tương đương về độ khó. Đề thi phải có tính năng phân loại để lựa chọn được thí sinh trúng tuyển theo thang điểm thi phân bố từ cao xuống thấp.

+ Đề thi môn ngoại ngữ: Đề thi đánh giá trình độ tiếng Anh tổng quát của thí sinh thuộc các ngành không chuyên tiếng Anh (hoặc tiếng Nga, Pháp, Trung Quốc thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Anh) được thiết kế để kiểm tra theo 4 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết, Nói.

            Cấp độ của đề thi: tương đương bậc 2/6 của Khung Châu Âu (cấp độ A2)

            Thời gian thi: Nghe: 35 phút; Đọc, Viết: 90 phút; Nói: 10 phút/1 thí sinh

+ Đề thi các môn theo từng chuyên ngành: Đề thi được ra theo hình thức tự luận.         

TT

Chuyên ngành

Môn thi

Thời gian thi

Ghi chú

1

Kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật điện tử

180 phút

 

Mạng máy tính

180 phút

 

2

Kỹ thuật viễn thông

Kỹ thuật điện tử

180 phút

 

Mạng máy tính

180 phút

 

                 

+ Phương pháp tính điểm

- Tổng điểm bài thi tự luận là 10 điểm

- Tổng điểm bài thi tiếng Anh tổng hợp là 100 điểm (Lý thuyết ngôn ngữ Anh là 50 điểm, Kỹ năng thực hành Tiếng Anh là 50 điểm)

- Các đề thi đều kèm theo đủ đáp án, trong đó có phần hướng dẫn chấm thi tiết đến 0,25 điểm đối với bài thi tự luận và chi tiết đến 1,0 điểm đối với bài thi các môn ngoại ngữ.

+ Hình thức thi: Thi viết trên giấy.

IV. Đối tượng và chính sách ưu tiên (theo điều 9 thông tư 15/2014 ban hành quy chế đào tạo thạc sỹ):

1. Đối tượng ưu tiên:

a. Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là khu vực 1 trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c. Con liệt sỹ;

d. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

đ. Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 02 năm trở lên ở địa phương được quy định như Khoản 1, Mục a, phần IV - đối tượng và chính sách ưu tiên;

e. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

2. Mức ưu tiên: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên trên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) và cộng 01 điểm  (thang điểm 10) cho 01 trong 02 môn thi do Viện Đại học Mở Hà Nội quy định.

V. Hồ sơ dự thi (hồ sơ đã nộp không trả lại) gồm:

- Đơn xin dự thi (theo mẫu) ;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương;

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có chứng thực), các chứng chỉ bổ túc kiến thức (nếu có); Thí sinh tốt nghiệp đại học theo hình thức liên thông từ trung cấp/cao đẳng thì phải có bằng và bảng điểm trung cấp/cao đẳng; Nếu đăng ký dự thi theo văn bằng 2 thì phải có bằng và bảng điểm văn bằng 1;

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) (có chứng thực);

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm Y tế);

- 02 phong bì dán tem ghi địa chỉ của thí sinh, số điện thoại liên hệ; 03 ảnh 4 x 6 cm;

- Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực quản trị kinh doanh (đối với hồ sơ đăng ký thi tuyển chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành).

- Giấy xác nhận thời gian làm Kế toán (đối với hồ sơ đăng ký thi tuyển chuyên ngành Kế toán, đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và khác ngành).

VI. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ, ôn thi, thi tuyển, công bố kết quả và khai giảng :

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

+ Từ 01/04/2016 đến 31/08/2016 (đối với các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Quản trị kinh doanh, Kế toán và Luật kinh tế)

- Dự kiến thời gian thi tuyển sinh: 21-23/10/2016

- Dự kiến thời gian công bố kết quả: 23/11/2016

- Dự kiến thời gian khai giảng khoá học: 12/2016

VII. Lệ phí thi tuyển và học phí:

- Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đ/thí sinh/hồ sơ         

- Lệ phí thi: 120.000đ/thí sinh/môn dự thi

- Học phí: Theo quy định hiện hành của Viện Đại học Mở Hà Nội

VIII. Địa điểm phát hành và thu hồ sơ:

Khoa Công nghệ Điện tử - Thông tin, Viện Đại học Mở Hà Nội (Phòng A 2.12)

Phòng Quản lý Đào tạo - Viện Đại học Mở Hà Nội (Phòng A1.3 và A1.4)

Địa chỉ : Nhà B101 Phố Nguyễn Hiền, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.38681362 - 04.5542610, hotline: 0912227705 (cô Hoa), 0987666831 (cô Hương) 

Ghi chú:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, lịch thi, địa điểm thi và mọi thông tin chi tiết về học bổ sung kiến thức và ôn thi tuyển sinh sẽ được đăng tải trên website  tuyensinh.hou.edu.vn của nhà trường.

   VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                               

                                                                                                                     (đã ký)

 

 

                                                                                                          TS. Trương Tiến Tùng

 

                                                                

Thư viện điện tử

E-learning

Forum

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com