Hotline

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông là ngành như thế nào có phải là ngành báo chí không?

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông là ngành như thế nào có phải là ngành báo chí không?

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông (tên gọi cũ: Ngành Điện tử - Viễn

thông) là một ngành học áp dụng các tiến bộ mới nhất của khoa học vào kỹ thuật và công

nghệ, đặc biệt là công nghệ điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin. Về bản chất, nó là

một lĩnh vực rộng lớn được tạo bởi sự giao thoa của các ngành học điện tử - viễn thông –

công nghệ thông tin. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông không phải là

ngành “báo chí”, tuy nhiên, nó phục vụ trực tiếp vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng công

nghệ vững chắc, góp phần cho sự phát triển của các “báo điện tử”, “báo hình” như hiện

nay.

Thư viện điện tử

E-learning

Forum

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com