Hotline

Đề cương các môn học Cơ sở ngành

 


TT

Đ/K

MÃ HỌC PHẦN

MÔN HỌC

Số

Tỷ lệ

Tỷ lệ

Số TC

Ghi chú

Tiên quyết

TC

LT

TH

Tự học

2.1.

Cơ sở ngành

 

40

 

 

 

 

 

 

EE201

Kỹ thuật điện

2

100%

 

4

 

 

 

ET201

Ngôn ngữ lập trình - Cấu trúc dữ liệu

3

70%

30%

6

 

 

MA102

ET202

Tín hiệu và điều chế

3

100%

 

6

 

 

 

ET203

Lý thuyết mạch

3

100%

 

6

 

 

PH102

ET204

Cấu kiện điện tử

3

100%

 

6

 

 

ET203

ET205

Xử lý số tín hiệu

3

100%

 

6

 

 

PH102

ET206

Trường và sóng điện từ

2

100%

 

4

 

 

MA100
ET204

ET207

Kỹ thuật số và mạch logic

3

100%

 

6

 

 

ET204

ET208

Kỹ thuật mạch

3

100%

 

6

 

 

ET208

ET209

Đo lường điện tử

3

100%

 

6

 

 

ET207

ET210

Kỹ thuật vi xử lý

3

100%

 

6

 

 

 

ET211

Lập trình hướng đối tượng

3

70%

30%

6

 

 

 

Thực hành

6

 

 

 

 

 

 

ET301

Thực hành máy tính

2

10%

90%

4

 

 

 

ET302

Thực hành điện tử 1

2

10%

90%

4

 

 

 

ET303

Thực hành điện tử 2

2

10%

90%

4

 

Đề cương học phần Kỹ thuật điện

chi tiết

Đề cương học phần Kỹ thuật mạch

Chi tiết

Đề cương học phần Kỹ thuật số và mạch logic

Chi tiết

Đề cương học phần Kỹ thuật Vi xử lý

Chi tiết

Page 1 of 3

Thư viện điện tử

E-learning

Forum

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com